/    Sign up×
follow @chongthamgp99

0 Following  •  0 Followers

Chống Thấm Gia Phú

Ai
Công ty TNHH Chống thấm XD TM Gia Phú chuyên xử lý chống thấm xây dựng các công trình mới, cũ dân dụng và công nghiệp tại TPHCM và các tỉnh lân cận. Bằng công nghệ hiện đại, vật liệu tiên tiến, giải pháp tối ưu, giá thành hợp lí đơn vị chúng tôi
VietNam
Chống Thấm Gia Phú

Timeline

Started
webdeveloper.com profile
08.2023
Sign in
Forgot password?
Sign in with TwitchSign in with GithubCreate Account
about: ({
version: 0.1.9 BETA 4.13,
whats_new: community page,
up_next: more Davinci•003 tasks,
coming_soon: events calendar,
social: @webDeveloperHQ
});

legal: ({
terms: of use,
privacy: policy
});
changelog: (
version: 0.1.9,
notes: added community page

version: 0.1.8,
notes: added Davinci•003

version: 0.1.7,
notes: upvote answers to bounties

version: 0.1.6,
notes: article editor refresh
)...
recent_tips: (
tipper: @Yussuf4331,
tipped: article
amount: 1000 SATS,

tipper: @darkwebsites540,
tipped: article
amount: 10 SATS,

tipper: @Samric24,
tipped: article
amount: 1000 SATS,
)...